Hà Nội, ngày 14-10-2019
Hà Nội xác nhận còn 65.377 hộ nghèo Hà Nội xác nhận còn 65.377 hộ nghèo

Kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của TP Hà Nội năm 2016 cho thấy Thủ đô còn 65.377 hộ nghèo, chiếm 3,64% tổng số hộ dân. Số hộ cận nghèo là 34.005 hộ, chiếm 1,89% tổng số hộ dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /