Hà Nội, ngày 29-03-2020
Những con đê giữa lòng thành phố Những con đê giữa lòng thành phố

(NSHN) - Từ xa xưa, những con đê nước Việt đã gắn liền với nền văn minh lúa nước và việc đắp đê, trấn giữ dòng nước dữ là việc tối quan trọng của một quốc gia...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /