Hà Nội, ngày 14-10-2019
Không còn hiện tượng cá chết, ô nhiễm môi trường tại hồ Hoàng Cầu đã được xử lý Không còn hiện tượng cá chết, ô nhiễm môi trường tại hồ Hoàng Cầu đã được xử lý 1

Lực lượng chức năng cũng đã cử 10 người ứng trực tại hiện trường, kịp thời thu vớt cá chết nếu còn xuất hiện.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /