Hà Nội, ngày 19-08-2019
 Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tạm đình chỉ bác sỹ “để quên bông trong vết thương” Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tạm đình chỉ bác sỹ “để quên bông trong vết thương”

(HNMO)- Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã tạm thời đình chỉ công tác phẫu thuật đối với bác sỹ Tuấn sau những sai sót do thiếu kinh nghiệm chuyên môn…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /