Hà Nội, ngày 05-07-2020
Nội thành tiếp sức xây dựng nông thôn mới Nội thành tiếp sức xây dựng nông thôn mới

 (HNM) - Với tinh thần "nội thành hỗ trợ ngoại thành", những năm qua, các quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ủng hộ các huyện hàng trăm tỷ đồng nhằm tiếp sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đến nay việc hỗ trợ vẫn được tiếp tục thực hiện, qua đó giúp nhiều địa phương nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả công trình đầu tư xây dựng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /