Hà Nội, ngày 26-03-2019
Nhiều giải pháp thiết thực Nhiều giải pháp thiết thực

(HNM) - Sau hơn 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 30/30 xã của huyện Chương Mỹ đã đạt và cơ bản đạt tiêu chí 19 về an ninh trật tự. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /