Hà Nội, ngày 29-03-2020
Ba đám cưới ở Quốc Oai không mời ăn tiệc để phòng, chống dịch Covid-19 Ba đám cưới ở Quốc Oai không mời ăn tiệc để phòng, chống dịch Covid-19

(NSHN) - UBND huyện Quốc Oai vừa khen thưởng đột xuất cho 3 gia đình tổ chức cưới cho con đã không mời ăn tiệc, tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /