Hà Nội, ngày 25-01-2020
Đổi thay ở làng cổ Xuân Lai Đổi thay ở làng cổ Xuân Lai

(HNM) - Những năm gần đây, nhờ có nghề mới, Xuân Lai chuyển mình nhanh chóng, đời sống người dân ngày một nâng cao.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /