Hà Nội, ngày 27-06-2019
Người dân Hà Nội hối hả gặt lúa vụ xuân Người dân Hà Nội hối hả gặt lúa vụ xuân

(NSHN) - Những ngày này, trên các cánh đồng của xã Vĩnh Ngọc, Dục Tú (huyện Đông Anh, Hà Nội), người dân đang hối hả gặt lúa vụ xuân. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /