Hà Nội, ngày 27-06-2019
Đô thị đáng sống Đô thị đáng sống

(HNM) - Một đô thị hơn nghìn năm tuổi như Hà Nội là của hiếm trên thế giới. Trong lịch sử hơn nghìn năm ấy Hà Nội có vài lần không phải là kinh đô nước Việt nhưng dòng chảy âm thầm của tính cách con người nơi đây vẫn được lưu truyền bền vững cho đến tận bây giờ. Tùy theo mỗi thời, tính cách ấy lan tỏa hay chìm lắng, cũng là lẽ thường…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /