Hà Nội, ngày 22-03-2019
Hà Nội: Mở đăng ký tiêm 3.000 liều vắc xin Pentaxim vào sáng 21/7 Hà Nội: Mở đăng ký tiêm 3.000 liều vắc xin Pentaxim vào sáng 21/7

Đối tượng tiêm là những trẻ có ngày sinh từ ngày 21/7/2014 đến ngày 21/5/2016 (năm dương lịch); tính đến ngày 21/7/2016 trẻ đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm chủng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /