Hà Nội, ngày 29-03-2020
Dân chung sức làm đường ở Đông Lỗ Dân chung sức làm đường ở Đông Lỗ

(HNM) - Đạt chuẩn xã nông thôn mới từ năm 2015, xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa) tiếp tục nỗ lực nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có công tác vận động nhân dân đóng góp tiền, góp công xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /