Hà Nội, ngày 16-11-2019
Giàu lên từ mô hình trang trại Giàu lên từ mô hình trang trại

(HNM) - Câu chuyện thoát nghèo, làm giàu từ mô hình kinh tế trang trại trên vùng đất xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ) giờ đây không còn hiếm. Hầu hết hộ dân chuyển đổi sang chăn nuôi lợn, gà, phát triển cây ăn quả, nâng cao thu nhập, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất và sinh hoạt...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /