Hà Nội, ngày 22-01-2021
Vụ xuân 2021, Phúc Thọ phấn đấu gieo trồng 3631ha Vụ xuân 2021, Phúc Thọ phấn đấu gieo trồng 3631ha

(HNM) - UBND huyện Phúc Thọ cho biết, vụ đông năm 2020-2021, toàn huyện Phúc Thọ đã gieo trồng được 1.932ha (đạt 106% kế hoạch).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /