Hà Nội, ngày 22-04-2021
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số Hà Nội: Đừng quên "xóa" tảo hôn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số Hà Nội: Đừng quên "xóa" tảo hôn

(HNMCT) - Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề gây nhức nhối dai dẳng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Ngay ở Thủ đô Hà Nội, sau nhiều nỗ lực tuyên truyền, hiện tượng hôn nhân cận huyết thống không còn, song nạn tảo hôn vẫn làm hao tốn công sức của các nhà quản lý ở nơi có đồng bào DTTS đang sinh sống bởi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến chất lượng dân số và nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /