Hà Nội, ngày 24-09-2020
Giải bài toán về nâng cao thu nhập ở Ba Vì Giải bài toán về nâng cao thu nhập ở Ba Vì

(HNM) - Nâng cao thu nhập cho người dân là tiêu chí khó thực hiện nhất trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Vì. Giải bài toán này thế nào để Ba Vì trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023 đang là vấn đề đặt ra.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /