Hà Nội, ngày 26-05-2020
Sức sống mới của các làng nghề mây tre đan Sức sống mới của các làng nghề mây tre đan

(HNM) - Từ xa xưa, cây tre, cây trúc đã gắn bó, thiết thực với đời sống, tâm hồn người Việt. Thời mở cửa, hội nhập với thế giới, nhiều nghệ nhân, làng nghề ở Hà Nội đã tạo nên sức sống mới, làm ra những sản phẩm tre, trúc độc đáo, thân thiện với thiên nhiên, đậm đà bản sắc văn hóa Việt.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /