Hà Nội, ngày 26-05-2020
Lan tỏa phong trào ngõ xóm sạch, đẹp Lan tỏa phong trào ngõ xóm sạch, đẹp

(HNM) - Hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức, năm 2019 huyện Thanh Oai đã chọn thôn Minh Kha (xã Bình Minh) và thôn Hưng Giáo (xã Tam Hưng) làm điểm. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /