Hà Nội, ngày 18-09-2019
Hà Nội: Người dân xuống ruộng cấy từ tờ mờ sáng Hà Nội: Người dân xuống ruộng cấy từ tờ mờ sáng

(NSHN) - Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai, Hà Nội), người dân đang tập trung cấy lúa vụ mùa. Để tránh nắng nóng, người dân thường xuống ruộng cấy từ tờ mờ sáng và nghỉ trước khi trời nắng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /