Hà Nội, ngày 24-09-2020
Khai thác địa hình trũng thấp ở Ứng Hòa Khai thác địa hình trũng thấp ở Ứng Hòa

(HNM) - Để giá trị nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi trong giai đoạn 2020-2025 chiếm 80% giá trị kinh tế nông nghiệp như mục tiêu đặt ra, huyện Ứng Hòa cần phải nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /