Hà Nội, ngày 31-05-2020
Những “pháo đài” chống dịch ở thôn, làng Những “pháo đài” chống dịch ở thôn, làng

(HNM) - Trong cuộc chiến với "giặc Covid-19", nhiều thôn, làng khu vực ngoại thành Hà Nội đã chủ động hình thành nên những “pháo đài” kiên cố để phòng, chống dịch bệnh. Đa số người dân đều coi việc chống "giặc Covid-19" là việc nước, việc làng.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /