Hà Nội, ngày 17-01-2021
Những mô hình thiết thực bảo vệ môi trường Những mô hình thiết thực bảo vệ môi trường

(HNM) - Không chỉ xây dựng các mô hình sản xuất sạch, hữu cơ..., những năm qua, Hội Nông dân thành phố Hà Nội còn phát động, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình, phong trào bảo vệ môi trường. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /