Hà Nội, ngày 10-07-2020
Ra mắt hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản an toàn Ra mắt hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản an toàn

(NSHN) - Chiều 15-1, huyện Đông Anh tổ chức lễ khai trương chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm kiểm soát an toàn và ra mắt hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản an toàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /