Hà Nội, ngày 26-05-2020
Quốc Oai: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi Quốc Oai: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

(HNM) - Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện Quốc Oai đã hình thành những mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /