Hà Nội, ngày 26-05-2020
Cưới văn minh trong mùa dịch ở Quốc Oai Cưới văn minh trong mùa dịch ở Quốc Oai

(HNM) - Đồng lòng trong chống dịch Covid-19, nhiều người dân, hộ gia đình ở huyện Quốc Oai đã gói lại những niềm vui riêng để phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong mùa dịch…  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /