Hà Nội, ngày 19-10-2019
Nỗ lực xóa “vùng trắng” nước sạch ở Mỹ Đức Nỗ lực xóa “vùng trắng” nước sạch ở Mỹ Đức

(HNM) - Đến thời điểm này, huyện Mỹ Đức mới có 9,3% dân số được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /