Hà Nội, ngày 05-06-2020
''Làng văn hóa kiểu mẫu'' ở Thanh Oai ''Làng văn hóa kiểu mẫu'' ở Thanh Oai

(HNM) - Kinh tế tăng trưởng bền vững; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân lành mạnh và phong phú; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... Đó là những nội dung chính đang được huyện Thanh Oai đẩy mạnh trong phong trào xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”.   

  • Chọn ngày:
  • /
  • /