Hà Nội, ngày 14-10-2019
Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 3,9% Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 3,9%

(NSHN) - Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng 3,9% so tháng trước và tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2015.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /