Hà Nội, ngày 10-07-2020
Nỗ lực đưa xẩm đến gần hơn với công chúng Nỗ lực đưa xẩm đến gần hơn với công chúng

(HNMCT) - Trải qua bao biến thiên, nghệ thuật hát xẩm đã bị mai một khá nhiều. Bởi thế, việc bảo tồn và phát huy giá trị của môn nghệ thuật dân gian này càng trở thành một đòi hỏi bức thiết trong bối cảnh hiện nay.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /