Hà Nội, ngày 10-07-2020
Chuyện về những căn hầm tránh bom lịch sử ở Thủ đô Chuyện về những căn hầm tránh bom lịch sử ở Thủ đô

(HNNN) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của không ít người Hà Nội vẫn vẹn nguyên khí thế hào hùng của Thủ đô những năm tháng “đánh giặc trên mâm pháo”, đập tan hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /