Hà Nội, ngày 10-07-2020
Quần thể Di tích đền Hai Bà Trưng được công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt Quần thể Di tích đền Hai Bà Trưng được công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt

(HNM) - Quận Hai Bà Trưng hiện có 51 di tích lịch sử văn hóa, 22 di tích cách mạng kháng chiến, trong đó 22 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 12 di tích xếp hạng cấp thành phố. Những năm qua, quận luôn xác định bảo tồn di sản văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /