Hà Nội, ngày 23-01-2021
Thăng Long thời Trần Thăng Long thời Trần

(HNMCT) - Do chính sự nhà Lý rối ren nên Điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ đã sắp đặt đưa Trần Cảnh lên ngôi từ khi còn nhỏ, lập ra triều Trần năm 1225. Nhưng cha của Trần Cảnh là Trần Thừa đang sống nên ông lấy hiệu là Thái Tông để tỏ ý hiếu thuận với phụ thân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /