Hà Nội, ngày 10-07-2020
Cổ tự giữa khuôn viên giảng đường Cổ tự giữa khuôn viên giảng đường

(HNMCT) - Chùa Thánh Chúa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào ngày 21-1-1989, một di sản văn hóa tiêu biểu của Thủ đô ngàn năm văn hiến.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /