Hà Nội, ngày 25-01-2020
130 năm chợ Đồng Xuân 130 năm chợ Đồng Xuân

(NSHN) -  Chợ Đồng Xuân là chợ truyền thống mang đậm nét người Tràng An. Trải qua bao thăng trầm, chợ mãi là niềm tự hào của người Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /