Hà Nội, ngày 10-07-2020
Những cây đa trong lòng người Hà Nội Những cây đa trong lòng người Hà Nội

(HNM) - Hà Nội ngày nay, làng thành phố, ruộng vườn, cây cối đôi khi cũng phải nhường cho ngõ, cho nhà, nhưng những gốc đa thì phần nhiều vẫn còn vẹn nguyên. Những cây đa ấy đã đi theo lịch sử thăng trầm của Thủ đô như một chứng nhân ghi nhận cho sự đổi thay, lớn mạnh của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /