Hà Nội, ngày 15-07-2020
Hà Nội và Lâm Đồng hợp tác tiêu thụ nông sản an toàn Hà Nội và Lâm Đồng hợp tác tiêu thụ nông sản an toàn

(NSHN) - Các doanh nghiệp TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng đã ký kết nhiều biên bản hợp tác kết nối tiêu thụ nông sản của hai địa phương.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /