Hà Nội, ngày 03-12-2020
Đền Đức Thánh Trần bên bến Đông Bộ Đầu Đền Đức Thánh Trần bên bến Đông Bộ Đầu

(NSHN) - Nguyên thủy, Sơn Hải Linh Từ là nơi thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (Đức Thánh Trần), vị Anh hùng dân tộc “bách niên bất bại” (cả đời không thất bại). Về sau, đây là nơi thờ tự cả các nhân vật tiêu biểu của đạo Phật, đạo Mẫu, thể hiện sự hòa đồng tôn giáo, tín ngưỡng trong tín ngưỡng văn hóa dân gian.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /