Hà Nội, ngày 27-10-2020
Nghề làm bún ở làng Bặt hôm nay Nghề làm bún ở làng Bặt hôm nay

(NSHN) - Làng Bặt thuộc xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) nổi tiếng với nghề làm bún. Bún Bặt có sợi trắng, sóng, ăn mềm và thơm. Bây giờ, số hộ làm nghề trong làng tuy có giảm nhưng năng suất lại tăng cao hơn trước rất nhiều...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /