Hà Nội, ngày 10-07-2020
Làng nghề Kiêu Kỵ tìm hướng đi mới Làng nghề Kiêu Kỵ tìm hướng đi mới

(HNMCT) - Làng Kiêu Kỵ (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) có nghề truyền thống dát quỳ vàng bạc. Trải qua bao thăng trầm, đến nay người dân vẫn gìn giữ và tìm hướng đi mới để nghề truyền thống ngày càng phát triển. Một trong những cách làm đó là phát triển du lịch làng nghề gắn với du lịch tâm linh để thu hút khách.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /