Hà Nội, ngày 01-12-2020
Tiếp lửa cho nghệ thuật xẩm Tiếp lửa cho nghệ thuật xẩm

(HNMCT) - Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật hát xẩm lâu nay chưa được quan tâm đúng mức so với các loại hình nghệ thuật dân gian khác cũng như chưa tương xứng với giá trị quý báu của di sản.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /