Hà Nội, ngày 19-10-2020
Vàng son một  thuở Vàng son một  thuở

(HNMCT) - Thăng Long - Hà Nội luôn là đất “địa linh nhân kiệt”, tụ nhân, tụ tài và lan tỏa tinh hoa. Và trong hơn ngàn năm lịch sử của đất kinh kỳ văn hiến, thời Lê Trung hưng được xem là một thời kỳ đặc biệt, với rất nhiều thành tựu phát triển rực rỡ trong các lĩnh vực.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /