Hà Nội, ngày 28-01-2021
Tô Lịch giang thần Tô Lịch giang thần

(HNMCT) - Xưa có 3 con sông chảy qua kinh đô Thăng Long là Tô Lịch, Thiên Phù và Kim Ngưu, trong đó Tô Lịch là con sông gắn liền với đời sống tinh thần và vật chất của dân chúng ở đất này.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /