Hà Nội, ngày 19-09-2020
Hai công trình tiêu biểu thời Lý Hai công trình tiêu biểu thời Lý

(HNMCT) - Lý Công Uẩn lập ra vương triều Lý năm 1009, được sự ủng hộ rất lớn của giới Phật giáo, vì thế ông ủng hộ việc xây chùa. Thời đó, chùa chiền mọc lên khắp nơi, trong đó có hai công trình Phật giáo tiêu biểu đều được xây dựng ở kinh đô Thăng Long trong thế kỷ XI là chùa Diên Hựu (chùa Một Cột) và chùa Báo Thiên.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /