Hà Nội, ngày 26-01-2020
Làm báo Hànộimới trong 12 ngày đêm khói lửa năm 1972 Làm báo Hànộimới trong 12 ngày đêm khói lửa năm 1972 1

(NSHN) - Trong 12 ngày đêm khói lửa cuối năm 1972, cán bộ phóng viên Báo Hànộimới (tòa soạn và nhà in) vẫn kiên cường bám trụ để báo ra đều hằng ngày, không gián đoạn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /