Hà Nội, ngày 26-09-2020
2 tháng, thu ngân sách Hà Nội đạt hơn 28.000 tỷ đồng 2 tháng, thu ngân sách Hà Nội đạt hơn 28.000 tỷ đồng

Thu ngân sách Nhà nước tháng 2 trên địa bàn Hà Nội ước đạt 10.039 tỷ đồng, bằng 55,6% so tháng trước và 97,6% so cùng kỳ.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /