Hà Nội, ngày 22-09-2020
Thành Hà Nội thời Nguyễn Thành Hà Nội thời Nguyễn

(HNMCT) - Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi và định đô tại Huế, nhà Nguyễn hạ cấp Thăng Long là Bắc thành. Dù tên gọi không thay đổi nhưng chữ “Long” với nghĩa là rồng bị chuyển thành chữ “Long” với nghĩa là thịnh vượng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /