Hà Nội, ngày 19-04-2021
Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực và quê hương Bối Khê Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực và quê hương Bối Khê

(HNMCT) - Nguyễn Trực (1417 - 1474) là một trong 4 người được tặng danh hiệu Lưỡng quốc Trạng nguyên của nước ta trong lịch sử phong kiến. Trên quê hương ông, con cháu dòng họ Nguyễn ở Bối Khê không ngừng phát huy truyền thống hiếu học để xây dựng quê hương.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /