Hà Nội, ngày 28-01-2021
Đẹp xinh nón lá Phú Châu Đẹp xinh nón lá Phú Châu

(HNMCT) - Xã Phú Châu (huyện Ba Vì) có 3 thôn: Phú Xuyên, Phong Châu, Liễu Châu; cả 3 thôn đều có nghề làm nón lá truyền thống. Theo nhà nghiên cứu Hà Đình Sơn, nguyên cán bộ Ty Văn hóa Hà Tây, nghề làm nón lá ở Phú Châu xuất hiện từ năm 1939, bắt đầu từ thôn Phú Xuyên.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /