Hà Nội, ngày 22-10-2019
Nghề làm cày, bừa ở Vĩnh Lộc Nghề làm cày, bừa ở Vĩnh Lộc

(HNMCT) - Thôn Vĩnh Lộc (xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) từ xưa nổi tiếng về nghề làm cày, bừa. Theo sử sách, nghề này do Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan truyền dạy nhưng chỉ “bùng nổ” sau năm 1954...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /