Hà Nội, ngày 26-05-2020
Mai Động - hồn làng trong phố Mai Động - hồn làng trong phố 1

(HNMCT) - Dẫu đã đô thị hóa, trở thành phường từ gần bốn chục năm trước nhưng người dân làng Mai Động, tổng Hoàng Mai, huyện Thanh Trì vẫn cần cù “cuốc bẫm cày sâu”, các bà các cô vẫn dậy từ nửa đêm làm đậu phụ để sớm mai kịp đem ra chợ bán...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /