Hà Nội, ngày 20-09-2019
Ngày xuân thăm đình Đoài Ngày xuân thăm đình Đoài

(NSHN) - “Cầu Đông, chùa Bắc, đình Đoài” (tục ngữ cổ). Cầu Đông chỉ loại cầu “thượng gia, hạ kiều”, tức loại cầu bên trên có mái che mưa nắng, bên dưới là cầu bằng đá được chạm trổ đẹp, là loại hình kiến trúc tiêu biểu của xứ Đông (Trấn Hải Dương xưa).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /