Hà Nội, ngày 20-09-2019
Ca vũ cung đình mang tâm thức người Thăng Long Ca vũ cung đình mang tâm thức người Thăng Long

(NSHN) - Thăng Long có một nền văn chương xán lạn, một nền võ học thâm sâu, và nữa là một nền ca vũ gắn với lễ nhạc cung đình, mang nhiều nội hàm sâu sắc, phản ánh tư tưởng của các vương triều định đô trên mảnh đất này. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /