Hà Nội, ngày 26-03-2019
Cúc họa mi được giá, người dân Nhật Tân phấn khởi thu hoạch Cúc họa mi được giá, người dân Nhật Tân phấn khởi thu hoạch

(NSHN) - Cắt đến đâu bán hết đến đó, cúc họa mi đem lại nguồn thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu đồng cho những người dân trồng hoa tại phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /