Hà Nội, ngày 22-04-2021
Giải mã kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý: Dấu ấn một chặng đường Giải mã kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý: Dấu ấn một chặng đường

(HNMCT) - Viện Nghiên cứu Kinh thành vừa công bố những nghiên cứu bước đầu về hình thái kiến trúc cung điện thời Lý và khẳng định, cung điện Việt Nam xưa tráng lệ, quy mô không kém cố cung của các nước châu Á khác. Đây là dấu ấn quan trọng, mở ra cơ hội nghiên cứu chuyên sâu về các triều đại khác, đồng thời lan tỏa niềm tự hào đến đông đảo người dân...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /