Hà Nội, ngày 22-01-2021
Tục kết chạ ở làng Phú Mỹ - Kiều Mai Tục kết chạ ở làng Phú Mỹ - Kiều Mai

(HNMCT) - Mặc dù cuộc sống hiện đại và quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng nhưng người dân hai làng Phú Mỹ và Kiều Mai luôn trân trọng, giữ gìn phong tục truyền thống, trong đó có tục kết chạ (hội giao hiếu) giữa hai làng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /