Hà Nội, ngày 25-01-2020
Nguồn lực nội sinh Nguồn lực nội sinh

(HNM) - Kể từ buổi đầu Lý Thái Tổ định đô đến nay đã hơn 10 thế kỷ. Thăng Long - Hà Nội, với đặc trưng tụ hội bốn phương, vẫn thu hút lớp lớp tinh hoa, bồi dưỡng, vun đắp nên nền văn hóa đậm đà bản sắc, cùng lối ứng xử “ý nhị, tế vi, tao nhã và thanh lịch”. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /