Hà Nội, ngày 02-06-2020
Hà Nội sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố ở 12 huyện, thị xã Hà Nội sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố ở 12 huyện, thị xã

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 9-1-2020, về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố năm 2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /