Hà Nội, ngày 10-08-2020
Hà Nội: 62 chung cư cũ có biểu hiện lún nghiêng Hà Nội: 62 chung cư cũ có biểu hiện lún nghiêng

(NSHN) - Đó là thông tin được nêu tại hội thảo "Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội" do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội tổ chức ngày 14-7.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /