Hà Nội, ngày 16-11-2019
9 tháng, lập hồ sơ xử lý 401 công trình vi phạm trật tự xây dựng 9 tháng, lập hồ sơ xử lý 401 công trình vi phạm trật tự xây dựng

(HNM) - Tổng hợp của Sở Xây dựng Hà Nội về công tác quản lý trật tự xây dựng từ đầu năm đến hết tháng 9-2019 trên địa bàn Hà Nội cho thấy, các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã kiểm tra 11.990 công trình xây dựng trên địa bàn (đạt 100% công trình). Qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 401 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 3,3% (giảm 2,44% so với cùng kỳ năm 2018).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /