Hà Nội, ngày 05-04-2020
“Nghe” thiên nhiên để sáng tạo “Nghe” thiên nhiên để sáng tạo

(HNNN) - Hà Nội có thể được xem như một ví dụ cho sự sáng tạo không gian sống. Từ những triền đê chống lụt đắp qua nhiều thế kỷ đến việc cải tạo những vùng trũng thành hồ nước cảnh quan cho khu vực dân cư, các ví dụ thành công nhất của sáng tạo kiến trúc và quy hoạch đều cho thấy sự tôn trọng và “hiểu” môi trường tự nhiên.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /