Hà Nội, ngày 18-02-2020
Đặt tên, điều chỉnh độ dài cho nhiều đường, phố trên địa bàn Hà Nội Đặt tên, điều chỉnh độ dài cho nhiều đường, phố trên địa bàn Hà Nội

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 7217/QĐ-UBND ngày 23-12 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /