Hà Nội, ngày 02-12-2020
Nét đẹp ''làng đọc sách Võng Ngoại'' Nét đẹp ''làng đọc sách Võng Ngoại''

(HNM) - Là vùng thuần nông nhưng làng Võng Ngoại, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) đã hình thành được thói quen đọc sách trong cộng đồng. Những tri thức thu được từ sự đọc, sự học không chỉ giúp người dân nâng cao kiến thức để ứng dụng trong đời sống hằng ngày, hun đúc khát vọng vươn lên, mà còn tạo ra những nét đẹp văn hóa trong tiến trình phát triển của quê hương.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /