Hà Nội, ngày 19-07-2019
Thành lập Cụm công nghiệp Cầu Bầu (huyện Ứng Hòa) Thành lập Cụm công nghiệp Cầu Bầu (huyện Ứng Hòa)

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp Cầu Bầu, thuộc địa bàn thôn Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa). Cụm công nghiệp có quy mô khoảng 5,29ha; có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 128 tỷ đồng. Thời gian xây dựng và hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong Cụm công nghiệp khoảng năm 2020. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /