Hà Nội, ngày 22-03-2019
Hà Nội: Thu ngân sách tăng hơn 18% Hà Nội: Thu ngân sách tăng hơn 18%

Cùng với sự gia tăng số lượng người nộp thuế, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần đáng kể vào thu ngân sách nhà nước.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /