Hà Nội, ngày 16-11-2019
Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh

(HNM) - Chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" đang ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /