Hà Nội, ngày 19-07-2019
Quận Tây Hồ xây dựng các chợ văn minh Quận Tây Hồ xây dựng các chợ văn minh

(HNM) - Quận Tây Hồ đang nỗ lực xây dựng các chợ trên địa bàn quận trật tự, văn minh… mà trước hết bắt đầu từ ý thức của tiểu thương. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /