Hà Nội, ngày 16-11-2019
Xây dựng thêm 2 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại Hà Đông Xây dựng thêm 2 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại Hà Đông

(HNM) - Tháng 4-2018, UBND quận Hà Đông đã triển khai xây dựng thí điểm tuyến phố Nguyễn Văn Lộc (phường Mộ Lao) thành tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /