Hà Nội, ngày 02-12-2020
Gia Lâm vươn tầm đô thị Gia Lâm vươn tầm đô thị

(HNM) - Là huyện ngoại thành Hà Nội, Gia Lâm đã chủ động vượt qua mọi khó khăn và tích cực khai thác các nguồn lực để phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, việc tập trung đầu tư các dự án đã giúp Gia Lâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới và tiến tới xây dựng huyện đô thị văn minh, hiện đại.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /