Hà Nội, ngày 20-01-2019
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /