Hà Nội, ngày 26-03-2019
Kiến trúc Pháp và cảnh quan Hà Nội Kiến trúc Pháp và cảnh quan Hà Nội

(HNM) - Cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp mới đặt chân đến Hà Nội, cảnh quan thành phố khác xa với những gì chúng ta thấy ngày hôm nay.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /