Hà Nội, ngày 05-04-2020
Chung tay vì những “lá phổi xanh” Chung tay vì những “lá phổi xanh”

(HNM) - Thời gian qua, nhiều ao hồ trên địa bàn Thủ đô đã bị san lấp, thậm chí bị lấn chiếm để xây dựng hạ tầng, nhà cửa. Do đó, việc bảo vệ, cải tạo, giữ gìn môi trường, cảnh quan ao hồ - những "lá phổi xanh" là vấn đề cấp thiết, đòi hỏi cả chính quyền, xã hội và người dân chung tay, góp sức.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /