Hà Nội, ngày 16-09-2019
Tám đơn vị ở Hà Nội chấp hành nghiêm khoán xe công Tám đơn vị ở Hà Nội chấp hành nghiêm khoán xe công

Ngày 1-3, tám cơ quan, đơn vị trực thuộc TP Hà Nội đã chính thức triển khai thí điểm khoán xe công.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /