Hà Nội, ngày 19-07-2019
Sẽ xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, gây ô nhiễm hồ Sẽ xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, gây ô nhiễm hồ

(NSHN) - Thành phố sẽ rà soát các quy định quản lý, khai thác, sử dụng các hồ; mọi hoạt động liên quan đến hồ phải tuân theo quy hoạch.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /