Hà Nội, ngày 18-02-2020
Hà Nội: Dự báo 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa Hà Nội: Dự báo 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa 1

(NSHN) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án "Quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm hoạ đối với thành phố Hà Nội".

  • Chọn ngày:
  • /
  • /