Hà Nội, ngày 19-05-2019
Hà Nội chính thức công bố 34 dự án BĐS thế chấp ngân hàng Hà Nội chính thức công bố 34 dự án BĐS thế chấp ngân hàng

Ngày 31/7, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội chính thức công bố danh sách dự án chủ đầu tư đang thế chấp tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội đến ngày 29/7/2016 tại website của Sở. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /