Hà Nội, ngày 05-04-2020
Mận, lê trắng bạc triệu "hút hồn" người Hà thành Mận, lê trắng bạc triệu "hút hồn" người Hà thành

(NSHN) - Khi hoa đào, hoa mai vừa qua độ mãn khai, hàng trăm gốc mận, lê đã kịp xếp dày trên mạn đê Nghi Tàm, đoạn gần chợ hoa Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /