Hà Nội, ngày 16-09-2019
Hà Nội phấn đấu thu hút 3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài Hà Nội phấn đấu thu hút 3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội kêu gọi đầu tư dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /