Hà Nội, ngày 16-11-2019
Triển khai cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm thận trọng, khoa học Triển khai cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm thận trọng, khoa học

(NSHN) - Rộng 12ha, hồ Hoàn Kiếm sau nhiều năm chưa được nạo vét đã mất khả năng tự làm sạch, nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /