Hà Nội, ngày 22-03-2019
Dẹp chợ cóc, chợ tạm: Bài toán nan giải Dẹp chợ cóc, chợ tạm: Bài toán nan giải

Giải tỏa chợ cóc, chợ tạm dù được quan tâm, song tại nhiều nơi chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa” và việc tìm ra giải pháp phù hợp vẫn là bài toán nan giải.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /