Hà Nội, ngày 19-07-2019
Thêm 22 xe buýt mới, chất lượng cao đi vào hoạt động Thêm 22 xe buýt mới, chất lượng cao đi vào hoạt động

(NSHN) - Ngày 4-12, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa vào thay thế 22 xe buýt mới trên hai tuyến buýt số 18 và tuyến buýt số 33. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /