Hà Nội, ngày 23-07-2019
Đòi hỏi những giải pháp kịp thời Đòi hỏi những giải pháp kịp thời

(HNM) - Năm 2019 là năm bản lề quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /