Hà Nội, ngày 19-08-2019
Vu lan năm nào Vu lan năm nào

(HNMCT) - Ngày còn sống, mẹ chưa là Phật tử, không thường xuyên đi lễ chùa; nhưng mỗi ngày rằm, mùng một, mẹ đều cố gắng nấu chén chè, thổi đĩa xôi bày lên cúng Phật tại gia. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /