Hà Nội, ngày 11-12-2019
Mắt phố Mắt phố

Đi qua phố, tưởng có những mắt đang dõi theo mình. Ngoảnh trông, sẽ thấy mỗi mắt chứa một tâm hồn, là những gì đang diễn ra ở bên trong ấy.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /