Hà Nội, ngày 19-10-2019
Góc sân mở ra chân trời Góc sân mở ra chân trời

Đó là nơi mà ở những vùng quê ngày xưa có thừa, mà giờ người ở phố coi như bức tranh sinh động, một khối tài sản đầy ước muốn. Một góc sân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /