Hà Nội, ngày 19-08-2019
Chiều mùa hạ Chiều mùa hạ

Với đám trẻ con, thời gian của một ngày bao giờ cũng rất dài. Những buổi chiều mùa hạ cứ nhẩn nha trôi qua như những đám mây trắng bông trên bầu trời cao rộng, thủng thẳng biến hình như nụ thành hoa, như hoa thành quả.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /