Hà Nội, ngày 10-07-2020
Nhớ những tiếng rao khuya Nhớ những tiếng rao khuya

(HNMCT) - Phố có những ngày buồn đến lạ, lòng cứ ngẩn ngơ mà nhớ thương một điều xưa cũ. Trong hoang hoải của bóng đêm, của thao thức, những tiếng rao khuya vọng về từ tiềm thức. Tràng âm thanh thao thiết, ngân vang dội về trong lồng ngực nghẹn ngào.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /