Hà Nội, ngày 19-08-2019
Bình yên... hồ Tây Bình yên... hồ Tây

(NSHN) - Ở Hà Nội, nếu có một nơi mang những biến chuyển rõ nhất trong ngày thì có lẽ không đâu bằng hồ Tây...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /