Hà Nội, ngày 11-12-2019
Cốm Vòng tuổi thơ tôi Cốm Vòng tuổi thơ tôi

(HNMCT) - Bạn sẽ hỏi: Sao tôi lại đặt tiêu đề Cốm Vòng tuổi thơ tôi mà không phải là một cái tên chung nhất:  Cốm Vòng - đặc sản của Hà Nội? Làng Vòng đã mất hết đất trồng lúa, lên phố khá lâu rồi. Và cái cổng làng màu nâu đỏ dựng vài năm nay trên phố khiến tôi nhớ “ngày xưa ơi”...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /